Специфичният климат на Странджа на българска и на турска територия е в основата за разпространение на уникална за Европа и света растителност. От изключителна важност е природното богатство да бъде опазено от унищожаване. Тази дейност е превърната в приоритет на местното население и посетителите в планината.

Да опазим горите от пожари!
Да съхраним красотата на природата!
Да обичаме планината! Тя е нашето богатство!

Номер на проекта: 2007CB16IPO008-2013-3-017

Име на проекта: Странджа/Йълдъз е планината без пожари ( Strandja / Yildiz the mountain is without fires )

 

Проектът се финансира от Европейския съюз

EU-Logo-CMYK
Logo-PARNERSHIP